az ökológiai
szemlélet szigete

Drégelypalánk és környéke

Drégelypalánk
A Börzsöny hegység peremén, az egykori Hont vármegye területén található a mai település: Drégelypalánk.
Drégely és Palánk egykoron két község volt. Az előbbi már az Árpádok korában fennállott, míg Palánkot csak századokkal később alapították.
Várának történelmi jelentősége a török betörések korában kezdődött. Ide menekült a mohácsi vész után Várday Pál érsek, s Szondy Györgyöt nevezte ki a vár parancsnokává.
Ali budai pasa 1552-ben Drégely vára ellen fordult, ami nagyon gyönge volt. Helyőrsége mindössze 146 emberből állott. Ilyen körülmények között érkezett 1552. július 6. reggelén a pasa 12000 főnyi hadteste Nógrádon át, a vár alatt elterülő és ma is Töröktábornak nevezett fennsíkra és nyomban felszólította Szondyt a vár feladására.
Ő azonban hű maradt hazájának, királyának és Istenének tett esküjéhez, s élete árán is védte a várat. Így vált ő és maroknyi serege a hősiesség és hazaszeretet példájává.
Drégely rommá lőtt sziklavárát azonban a hódítók nem használhatták többé és föl sem építették. A község temploma körül árkot ásván, erős fapalánkot építettek körülbelül kétezer lovas számára és ezentúl a kezdetben Új-Drégelynek, később Palánknak nevezett erőd lett a hont-nógrádi törökök hadi mozgásainak kiindulópontja.
Ha valaki harminc évvel ezelőtt kereste fel a helyszínt, csak úgy találhatta meg a bozóttal benőtt kopott sziklájú csúcson, ha pontosan tudta, hol kell keresni. A Drégelyvár Alapítványnak köszönhetően az elmúlt évtizedekben kb. 1500 m3 falat húztak fel. Így válhatott Drégelyvár a Nemzeti örökség részévé, 2012-től hivatalosan is történelmi emlékhellyé.
Szinte nincs olyan nap, hogy ne indulna a hegycsúcs felé turisták csoportja. Az ide érkezők azonban jól teszik, ha felkeresik a faluban a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központot is, ahol élménygazdag programok során ismerkedhet meg e hősi kor szereplőivel, életével, küzdelmeivel.

Érsekvadkert
A település nevében a megkülönböztető szerepű Érsek előtag a helység egykori birtokosára, az esztergomi érsekre utal. Érsekvadkert (azelőtt csak Vadkert) a megye legrégibb helységeinek egyike. Már jóval a tatárjárás előtt fennállt. 1227-ben az oklevelek az esztergomi érsek itteni vadaskertjét említik.
1710 januárjában a szabadságharc csatározásai is érintették a települést. Császári had szállta meg a helységet, s 1710. január 22-én vívták meg a kurucok és császáriak a Vadkert-Romhányi csatát, melyet kuruc részről maga II. Rákóczi Ferenc vezetett. A csata jelentős része a Vadkert határában lévő Sír-pataknál zajlott.
Az 1848-49-es szabadságharcban két alkalommal is jelentős hadmozdulat színtere volt a hadiútvonal mentén fekvő mezőváros.
A község plébániájának első említése 1283-ból származik. Az 1688-as leírás szerint a szentély és a sekrestye boltozott volt, a hajót festett famennyezet fedte, festve voltak az ülőhelyek és az új karzat is. A templom 1710-ben leégett. Az 1743-ban épített, Szent András tiszteletére szentelt, mai barokk stílusú templom egyhajós, keletelt, melyet a korábbi épület felhasználásával Esterházy Imre esztergomi érsek építtetett újjá.
A falu közművelődési intézménye gazdag kulturális programot kínál az érdeklődőknek. A település központjában található egy gazdag helytörténeti gyűjtemény. Gyűjtője és gondozója egy nyugdíjas pedagógus házaspár: Réti Lajos és felesége, Harmati Margit, akik szívügyüknek tekintik a település múltjának kutatását, s átörökítik a mai kor számára. A gyűjtemény a település múltját, néprajzi értékeit mutatja be az épület berendezése, használati tárgyai és dokumentumok segítségével.

Horpács
Ha a 2. számú főközlekedési úton haladunk, Borsosberénynél találjuk a leágazást a Cserhát lankáiban megbúvó település felé. A falu nevének jelentésében a horpadást, besüllyedést sejthetjük.
A falu első írásos említése 1255-ben kelt. 1291-ben Hurpach néven szerepel egy oklevélen.
A település címerében két motívum látható: egy aranyalma és a Mikszáth-kúria sziluettje. A legenda szerint ugyanis a falu közepén esett le a szerencsét és boldogságot hozó aranyalma.
A mai falu elsődleges látnivalója Mikszáth Kálmán 1909-ben épült, görögös, neoklasszikus ízlésű kúriája, s benne a múzeum. A nagy író születésének 150. évfordulóján 1997 októberében adták át a felújított, bővített állandó irodalomtörténeti kiállítást. Olyan relikviákat láthatunk itt, amelyek régen vagy még egyáltalán nem kerültek a közönség elé. A múzeum legfőbb értékei: az író bútorai, használati tárgyai, pipái, kéziratai, egyéb emléktárgyak, dokumentumok. Diftériában meghalt kisfia legkedvesebb játékai: a ló, a bárányka és a nyúl. A múzeum előtt 1999-ben helyezték el a lócán üldögélő Mikszáth Kálmán szobrot.
Horpács jeles lakója volt Szontágh Pál. Az 1848 bécsi forradalomban való szerepéért a szabadságharc után börtönbüntetésre is ítélték. A kiegyezés után a deákpárti politikus a parlament örökös tagja, a képviselőház elnöke lett. Madách róla mintázta Az ember tragédiája Lucifer szerepét.
A horpácsi temetőben nyugszik Nagy Iván, a tudós történész. Fő műve, az 1857-ben Pesten megjelent „Magyarország családai”, jelentős genealógiai és heraldikai mű. A szabadságharc tisztjeként részt vett a csatákban. Múlhatatlan érdemeket a szerzett Nógrád megye múzeumi szervezetének megalapításával is.

Szolgáltatások

Drégely vára

Drégely várának történelmi jelentősége a török betörések korában kezdődött. Ide menekült a mohácsi vész után...

Helytörténeti Emlékház

Gazdag helytörténeti gyűjteménynek ad otthont a Helytörténeti Emlékház, amely 2005-től működik. Gyűjtője és gondozója a...

Mikszáth-kúria

A kúria 1906-ban épült eklektikus, görögös, neoklasszicista stílusban az író, Mikszáth Kálmán fia, ifjú Mikszáth...

Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ

Ha szeretnék felidézni Drégelyvár hősi korát egy izgalmas program keretében, akkor feltétlenül látogassanak el a...

Hírek

Természetismereti És VADÁSZTÁBOR 2019.07.01.-07.

2022-11-18 00:00

Az ÖKO-Land Tábor szervezésében ez évben harmadik alkalommal...

Túraútvonalak

Nincsenek túraútvonalak ebben a térségben: Drégelypalánk és környéke